Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_1/d/d/dd3dc1d4-57bf-4220-8346-3431df171c1d/romanak.sk/web/system/extAPI/nette/loader.php on line 19
Autolak servis

0903 948 730

Ak ste na svojom aute závislý (ako podnikateľský subjekt, alebo ako súkromná osoba) ste nútený pri poistnej udalosti na Vašom vozidle hľadať odpoveď na nasledovnú otázku:

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, ktorú ste nezavinili. Nedoplácajte na to! Do pozície poškodeného ste sa predsa nedostali vlastnou vinou. Požiadajte našu firmu o požičanie náhradného vozidla v rámci náhrady škody. My Vám takéto náhradné vozidlo poskytneme.

Požičiame Vám náhradné vozidlo ako súčasť náhrady škody. Dokonca tak, že nemusíte za toto náhradné vozidlo ani zaplatiť. Ako je to vôbec možné?

Už aj na Slovensku je úplne bežné, že poisťovňa dokáže poslať peniaze za opravu Vášho poškodeného auta priamo do servisu, ktorý Vám auto opravuje. Rovnakým spôsobom ako zaplatí poisťovňa servisu za opravu, zaplatí poisťovňa aj nám za náhradné vozidlo. Naša spoločnosť sa totiž špecializuje na poradenstvo, asistenciu a právne zastúpenie najmä poškodených pri dopravných nehodách a preto vieme zabezpečiť, že poisťovňa akceptuje požičanie náhradného vozidla ako súčasti náhrady škody a túto škodu nahradí. Požičanie náhradného vozidla teda hradí poisťovňa a nie Vy.

Nenechajte sa zmiasť prípadným tvrdením neserióznych poisťovní, ktoré sa Vám prostredníctvom svojich zamestnancov snažia odoprieť Váš nárok na náhradné vozidlo s cieľom ušetrenia peňazí poisťovne. Poisťovňa sa ako každá iná spoločnosť snaží o tvorbu zisku. Nie je preto v jej záujme upozorňovať Vás na všetky Vaše nároky, ktoré pre poisťovňu znamenajú akurát tak ďalšie výdavky. Mýtus poisťovní o tom, že náhradné vozidlo má odstrániť, eventuálne znížiť možný ušlý zisk nie je pravdivý. Tak isto nie je pravdivé ani tvrdenie, že na náhradné vozidlo majú nárok iba poškodení podnikatelia a aj to nie všetci.Naša spoločnosť Vám rada poskytne náhradné vozidlo a to bez ohľadu na to, či používate Vaše poškodené vozidlo na súkromné alebo podnikateľské účely. Práve pre horeuvedené dôvody, k nášmu náhradnému vozidlu poskytuje naša spoločnosť automaticky doplnkovú právnu službu. Úlohou tejto služby je zabezpečiť akceptáciu náhradného vozidla, ako súčasti náhrady škody poisťovňou.

Náhradné vozidlo Vám požičiame v týchto prípadoch:

 • Vaše auto je v autoservise
 • náhradné vozidlo Vám požičiame až do doby vystavenia faktúry za opravu, resp. do doby vystavenia krycieho listu poisťovne za opravu Vášho vozidla, maximálne však na dobu počas ktorej trvá nutnosť a účelnosť jeho požičania
 • poisťovňa rieši poškodenie Vášho auta ako totálnu škodu
 • náhradné vozidlo Vám požičiame až do doby kedy Vám poisťovňa nezaplatí poistné plnenie, alebo do doby kým si neobstaráte nové vozidlo – podľa toho čo nastane skôr, maximálne však na dobu počas ktorej trvá nutnosť a účelnosť jeho požičania
 • auto si opravujete svojpomocne (alebo ho neopravujete vôbec), t.j. nedávate do poisťovni účty za opravu
 • náhradné vozidlo Vám požičiame na dobu primeranú potrebnej dĺžky opravy Vášho vozidla, spravidla určenej kalkulačným programom na opravu áut, maximálne však na dobu počas ktorej trvá nutnosť a účelnosť jeho požičania
Náhradné vozidlo Vám vieme požičať kedykoľvek počas riešenia Vašej poistnej udalosti:
 • aj vtedy ak ste už sami nahlásili udalosť poisťovni,
 • aj vtedy ak sa opravu Vášho poškodeného auta rozhodnete riešiť bez nás,
 • aj vtedy ak Vaše auto už nejaký servis opravuje,
 • aj vtedy ak sa opravu Vášho auta rozhodnete nerealizovať vôbec,
 • aj vtedy ak máte na Vašom aute totálnu škodu.
Koľko budete platiť:

Zabezpečíme, aby požičanie náhradného vozidla za horeuvedených podmienok bolo akceptované poisťovňou ako súčasť náhrady škody. Tým že náhradné vozidlo bude považované za súčasť náhrady škody, cena za jeho požičanie od spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. je predplatená v rámci povinne zmluvného poistenia (PZP) vinníka nehody. Preto (ako poškodený) máte takéto náhradné vozidlo “zadarmo”, t.j. požičanie vozidla za úhradu zaplatí za Vás poisťovňa. Zo svojho si hradíte iba tie náklady, ktoré by ste vynaložili na prevádzku svojho auta, ak by nebolo poškodené.

Využite ako súčasť náhrady škody naše náhradné vozidlo a právny servis s tým spojený. Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete tým iba získať a nič Vás to nestojí.